Saturday, May 10, 2008

PJ Of The Day(09th May 2008)

Do sardar bank lootne gaye. But guns le jana bhool gaye. Phir bhi bank loot kar aaye.

Kyunki bank manager bhi sardar tha, bola- 'Koi Baat nahin - I trust you, kal aakar dikha jana'

3 Comments:

Blogger PRANAV JAIN said...

haha

November 30, 2011 at 8:08 PM  
Blogger Ramandeep said...

Sardar dikhate nai gaad dete hai andar stop making jokes on sardars. U r hindu because of sardars agar sasardar na hote na to tum sab kisi angrej ya arab ke ghar me jhadu pocha mar re hote

December 25, 2012 at 1:05 PM  
Blogger Ramandeep said...

Sardar dikhate nai gaad dete hai andar stop making jokes on sardars. U r hindu because of sardars agar sasardar na hote na to tum sab kisi angrej ya arab ke ghar me jhadu pocha mar re hote

December 25, 2012 at 1:05 PM  

Post a Comment

<< Home