Sunday, August 19, 2007

PJ Of The Day(20th Aug 2007)

Santa apni girl friend ko 'I Luv U' kehta hai aur gir jata hai.
Gal: Yeh kya kar rahe ho?
Santa: I'm falling in love.

2 Comments:

Blogger Abhishek Goyal said...

Good one d00d!

September 21, 2007 at 9:55 AM  
Blogger kotturi said...

haha

September 14, 2010 at 11:49 PM  

Post a Comment

<< Home